VISITA DE COMPORTAMENT

Quan és recomanable una visita de comportament?

Si el teu gos:

Si el teu gat:

¿Qui fa la visita de comportament?

Els únics professionals acreditats per diagnosticar i tractar les alteracions del comportament en gossos i gats són els veterinaris, perquè aquests problemes, a vegades, són només un símptoma d'un problema orgànic, com el dolor o d'una malaltia metabòlica o neurològica. Només els veterinaris poden prescriure, en cas necessari, medicaments per tractar problemes de comportament en animals.

A Clinivet, l’Ignacio s'encarrega de les visites de problemes de comportament, veterinari amb atenció especial i formació específica en etologia clínica veterinària i experiència de més de 15 anys.

En cas necessari i per a situacions concretes comptem amb la col·laboració de Victòria Coll, veterinària especialista de reconegut prestigi i dedicada exclusivament a l'etologia clínica veterinària.

Per a teràpies específiques i tècniques de modificació de conducta comptem amb la col·laboració d'educadors canins.

 

Què diferencia la visita de comportament?

La visita de comportament és més llarga que una visita habitual. Acostuma a durar entre una hora i una hora i mitja.

Un cop exposat el motiu de consulta per part del client, el veterinari realitza una recollida de dades exhaustiva sobre salut general, alimentació, hàbits higiènics, jocs, hàbitat, relacions socials amb la gent i altres animals, episodis d'agressivitat, por, fòbies, educació bàsica, etc.

A vegades pot ser necessària la visita al domicili o acompanyar el gos a passejar, però la presència del veterinari altera la manera en què es comporta el gos i també els propietaris, per això un vídeo pot servir d'ajuda en algunes situacions. L'entrevista ben formulada i dirigida és la manera més eficaç de recollir la informació necessària.

S'arriba al diagnòstic del problema directament i en algunes ocasions caldrà fer alguna prova complementària (anàlisi de sang i orina, radiografies, etc) per descartar problemes mèdics que poden predisposar, agreujar o fins i tot ser causa del problema de comportament motiu de la consulta.

Es determinen els punts on cal intervenir i es donen unes pautes inicials per fer-ho.

Després, mitjançant correu electrònic o per telèfon es fa el seguiment i, si cal, en funció de l'evolució, es programen noves revisions.

 

¿Qui ha d'assistir a les visites de comportament?

El pacient: el gos o gat amb el problema han d'assistir a la primera consulta, per poder fer una exploració física completa, si és la primera vegada que ve a la clínica.

En cas d'haver estat explorat prèviament per algun veterinari de Clinivet i si hi ha algun impediment perquè hi assisteixi, sempre valorant cada cas individualment, podem prescindir de la seva presència a la primera consulta.

Recomanem que tots o la majoria de persones que conviuen amb el gos o gat assisteixin a la consulta. Les mateixes coses no afecten tothom de la mateixa manera i es valoren de manera diferent segons cada persona. Per al veterinari és important aquest detall i poder escoltar l'opinió de tots els que conviuen amb l’animal.

Print